NEURO-HR™

CZYM JEST NEURO-HR™?Gospodarka neuroprzekaźnikowa w dużym stopniu określa to, w jaki sposób się zachowujemy, jakie są nasze mocne i słabe strony oraz z jakimi typami osób dobrze się nam współpracuje. Wiedza ta oraz wynikające z niej metody są niezwykle skutecznym wsparciem dla zarządzania zasobami ludzkimi.

Zmotywowany i skutecznie działający pracownik to podstawowy czynnik stojący za komercyjnym sukcesem firmy oraz sprawnym działaniem każdej organizacji. Jednostkowa aktywność powinna znaleźć oparcie w zgodnym i efektywnym grupowym działaniu. To podstawowe zasady zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki zastosowaniu wiedzy z zakresu neurobiologii oraz metod neuroregulacyjnych, zasady te mogą być wdrażane w sposób dużo skuteczniejszy niż dotychczas.

Metoda NeuroHR jest w pełni skalowalna zarówno pod względem czasowym, jak i zasięgu, dlatego może być stosowana w organizacjach dowolnej wielkości i z użyciem różnej wielkości nakładów. Stawiane przez NeuroHR cele są definiowane przez klienta, a następnie Instytut tworzy strategię ich wdrożenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji, prosimy o kontakt.