NEUROREGULACJA

DIAGNOSTYKA PSYCHOFIZYCZNA

BADANIA ANALITYCZNE

ZASTOSOWANIE

Zestaw badań laboratoryjnych pomagających określić fizjologiczne tło gospodarki neuronalnej pacjenta.


ZAKRES

badanie krwii badanie moczu badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

POMIARY FIZYCZNE

ZASTOSOWANIE

Określenie parametrów fizycznych organizmu pacjenta.


ZAKRES

BMI (Body Mass Index) BIA (Body Impedance Analysis) VO2max (Pułap telnowy)

NEUROOBRAZOWANIE

ZASTOSOWANIE

Ocena bioelektrycznej czynności mózgu podczas realizacji ustalonych zadań. Umożliwia określenie stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego.


ZAKRES

EEG MEG MRI NIRS CT DOI EROS

TESTY BEHAWIORALNE

ZASTOSOWANIE

Ustandaryzowane metody wywiadu psychologicznego umożliwiające określenie sprawności neurofizjogicznej pacjenta. Determinowane są predyspozycje, deficyty oraz wrodzone i nabyte tendencje układu nerwowego.


PORTTITOR RISUS

Test dr E. Bravermana Test dr D. Amena Test dr C. Junga

KONSULTACJE NEUROFIZJOLOGICZNE

INTERPRETACJA WYNIKÓW

ZASTOSOWANIE

Indywidualna interpretacja wyników badań analitycznych oraz testów behawioralnych w kontekście predyspozycji i deficytów gospodarki neurofizjologicznej pacjenta.


ZAKRES

Test E. Bravermana Test D. Amena Test C. G. Junga

PLAN SUPLEMENTACJI

ZASTOSOWANIE

Wyznaczenie indywidualnego planu suplementacji w celu optymalizacji pracy układu nerwowego i całego organizmu pacjenta.


ZAKRES

6 tygodni 12 tygodni 24 tygodnie

ZALECENIA DIETETYCZNE

ZASTOSOWANIE

Zestaw zindywidualizowanych zaleceń dietetycznych wspomagających proces neuroregulacji pacjenta.


ZAKRES

dieta dopaminowa dieta acetylocholinowa dieta GABA dieta serotoninowa

ZALECENIA BEHAWIORALNE

ZASTOSOWANIE

Zestaw zindywidualizowanych zaleceń behawioralnych wspomagających proces neuroregulacji pacjenta.


ZAKRES

ćwiczenia intelektualne ćwiczenia relaksacyjne ćwiczenia neuroplastyczności ćwiczenia fizyczne i oddechowe

TRENING OPTYMALIZACYJNY

STRATEGIA OPTYMALIZACYJNA

ZASTOSOWANIE

Skuteczny zbiór metod rozwojowych dopasowany do indywidualnej charakterystyki psychofizjologicznej pacjenta oraz ustalonego celu treningu.


ZAKRES

Eliminacja deficytów Poszukiwanie predyspozycji Wzmocnienie natury Kompensacja źyciowych niedoborów

NARZĘDZIA TRENINGOWE

ZASTOSOWANIE

Zestaw technik treningu fizycznego, umysłowego oraz biznesowego, stosowanych równolegle w jednym programie w celu realizacji przyjętej strategii optymalizacyjnej.


ZAKRES

Suplementacja Trening personalny Terapia behawioralna Techniki samorozwojowe

MONITOROWANIE POSTEPÓW

ZASTOSOWANIE

Stała kontrola fizycznego i psychicznego stanu pacjenta oraz stopnia realizacji przyjętej strategii optymalizacyjnej, z możliwością jej modyfikacji.


ZAKRES

Kontakt z opiekunem Diagnostyka medyczna Diagnostyka behawioralna Bieżąca weryfikacja planu treningowego

EWALUACJA WYNIKÓW

ZASTOSOWANIE

Ocena optymalizacji gospodarki neurofizjologicznej pacjenta poprzez zestawienie stanu wyjściowego, osiągniętego oraz założonego w strategii.


ZAKRES

Ustalenie stopnia realizacji planu Weryfikacja końcowa wyników Metody utrwalania efektów Ustalenie perspektyw rozwojowych