NEUROREGULACJA

KROK 1: DIAGNOSTYKA PSYCHOFIZYCZNA

badania analityczne

BADANIA ANALITYCZNE


ZASTOSOWANIE

Neuroregulację rozpoczynamy od przeprowadzenia podstawowych czynności diagnostycznych. Wykorzystywany przez nas zestaw badań laboratoryjnych pozwala ustalić bazowe parametry biochemiczne. Są one punktem wyjścia do określenia fizjologicznego tła gospodarki neuronalnej pacjenta.


ZAKRES

badanie morfologiczne
badania endokrynologiczne
badanie poziomu witamin i minerałów
badanie poziomu neurotransmiterów

pomiary fizyczne

POMIARY FIZYCZNE


ZASTOSOWANIE

Cechy takie jak wydolność organizmu, struktura i masa ciała są kluczowe dla precyzyjnej, indywidualnej neuroregulacji. W naszych placówkach stosujemy nowoczesne, nieinwazyjne metody biometryczne. Pozwalają one szybko oraz z dużą precyzją określić fizyczne parametry organizmu pacjenta.


ZAKRES

Ciśnienie krwi i tętno
Pułap telenowy (VO2max)
Wskaźnik masy ciała (BMI)
Bioimpedancja elektryczna (BIA)

neuroobrazowanie

NEUROOBRAZOWANIE


ZASTOSOWANIE

Nieinwazyjne techniki pomiarowe połączone z zaawansowanymi protokołami interpretacyjnymi pozwalają określić wymierną aktywność układu nerwowego. W toku badań rejestrowane są reakcje na określone bodźce oraz bioelektryczna czynność mózgu podczas wykonywania ustalonych zadań.


ZAKRES

Mapowanie elektroencefalograficzne (qEEG)
Obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI)
Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna (STRD)

TESTY BEHAWIORALNE


ZASTOSOWANIE

W celu ustalenia sprawności neurofizjologicznej pacjenta stosujemy zestaw ustandaryzowanych metod wywiadu psychologicznego. Testy tendencji behawioralnych pozwalają nam określić zależności, na podstawie których determinujemy mocne i słabe obszary funkcjonowania układu nerwowego.


ZAKRES

Test dr E. Bravermana
Test dr D. Amena
Test dr C. Junga

KROK 2: KONSULTACJE NEUROFIZJOLOGICZNE

interpretacja wyników

INTERPRETACJA WYNIKÓW


ZASTOSOWANIE

Dane zebrane na ścieżce diagnostycznej są punktem wyjścia do ustalenia indywidualnego planu neuroregulacji. Interpretacji dokonujemy w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie. Odbywa się ona w kontekście predyspozycji i deficytów gospodarki neurofizjologicznej pacjenta.


ZAKRES

Charakterystyka stanu fizycznego
Interpretacja wyników badań krwi
Opis wyników badań diagnostycznych
Analiza wyników testów behawioralnych

 
plan suplementacji

PLAN SUPLEMENTACJI


ZASTOSOWANIE

Zastosowanie odpowiednio dobranych suplementów ma na celu skuteczne zainicjowanie, usprawnienie procesu oraz utrwalenie efektów neuroregulacji. Indywidualny plan suplementacji realizuje strategię optymalizacji pracy układu nerwowego oraz całego organizmu pacjenta.


ZAKRES

Cykl wyrównujący
Cykl regulujący
Cykl wzmacniający
Cykl utrwalający

ZALECENIA DIETETYCZNE


ZASTOSOWANIE

W oparciu o informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz wpływie żywności na procesy fizjologiczne sporządzamy zestaw zaleceń dietetycznych oraz konkretne jadłospisy. Zbilansowana dieta, dopasowana do indywidualnych potrzeb organizmu jest jednym z kluczowych elementów neuroregulacji.


ZAKRES

Proporcje głównych składników odżywczych
Podaż prekursorów neurotransmiterów
Podaż kofaktorów i modulatorów
Przeciwwskazania dietetyczne

zalecenia behawioralne

ZALECENIA BEHAWIORALNE


ZASTOSOWANIE

Powtarzane codziennie nawyki mają ogromne znaczenie dla stanu zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego. Dlatego w procesie neuroregulacji modyfikujemy lub eliminujemy niekorzystne zachowania oraz wprowadzamy takie, które przyjemne doświadczenia połączą z efektem terapeutycznym.


ZAKRES

Aktywność fizyczna
Aktywność intelektualna
Techniki medytacyjne
Relaks i czas wolny

KROK 3: TERAPIA NEUROREGULACYJNA

strategia optymalizacyjna

STRATEGIA OPTYMALIZACYJNA


ZASTOSOWANIE

Szczegółowa diagnostyka oraz wypróbowane metody terapeutyczne pozwalają nam ustalić indywidualną strategię optymalizacji stanu neurogospodarki pacjenta. Efektem jest zestaw metod dopasowany do konkretnej charakterystyki psychofizycznej oraz obranego celu treningowego.


ZAKRES

Określenie charakterystyki psychofizycznej
Kompensacja źyciowych niedoborów
Eliminacja deficytów nabytych
Wzmocnienie predyspozycji

monitorowanie postępów

TRENING OPTYMALIZACYJNY


ZASTOSOWANIE

Wdrożenie zaleceń uzyskanych w ramach konsultacji prowadzi do systematycznej poprawy kondycji zdrowotnej. Sprawdzamy trafność doboru metod poprzez kontrolę fizycznego i psychicznego stanu pacjenta oraz stopnia realizacji przyjętej strategii optymalizacyjnej, modyfikując ją w razie potrzeby.


ZAKRES

Indywidualny plan treningowy
Monitorowanie postępów
Modyfikacja treningu
Opieka ekspercka

narzędzia treningowe

METODY TERAPEUTYCZNE


ZASTOSOWANIE

Proces neuroregulacji może być rozszerzony za pomocą dużego zestawu wypróbowanych technik treningu fizycznego, umysłowego oraz biznesowego. Stosujemy je metodycznie i równolegle, w ramach jednego programu treningowego, co pozwala osiągnąć zamierzony efekt optymalizacyjny.


ZAKRES

Refleksoterapia i akupunktura
Deprywacja sensoryczna
Hiperbaria tlenowa
Neurofeedback

EWALUACJA WYNIKÓW


ZASTOSOWANIE

Ostatnim etapem neuroregulacji jest ocena efektów uzyskanych w trakcie procesu optymalizacji gospodarki neurofizjoligicznej pacjenta. Dokonujemy jej poprzez zestawienie oraz analizę stanów: wyjściowego, założonego w strategii oraz osiągniętego w toku terapii.


ZAKRES

Podsumowanie stanu fizycznego
Podsumowanie stanu emocjonalnego
Podsumowanie statnu psychicznego
Zalecenia końcowe