POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności

Niniejszy regulamin określa sposób, w jaki strona shi.com.pl gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje pozyskane w ramach funkcjonowania serwisu.

shi.com.pl może zbierać informacje osobiste o Użytkownikach podczas odwiedzania przez nich strony, kanałów i profili w mediach społecznościowych. Może zbierać również inne informacje nieidentyfikujące Użytkowników. Zapewniamy bezpieczeństwo uzyskanych danych i dokładamy wszelkich starań, by ochrona ta była na jak najwyższym poziomie.

Administratorem danych jest: Swiss Herbal Institute LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA.

2. O jakie dane prosimy Użytkowników

W celu korzystania z usługi Newsletter oraz w celu skorzystania z formularza kontaktowego prosimy Użytkowników o podanie imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu email.

Osoby, które decydują się na skorzystanie z usług Instytutu Swiss Herbal, mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych, dotyczących trybu życia oraz stanu zdrowia.

3. Dane Użytkowników pobierane automatycznie

By stale ulepszać funkcjonowanie serwisu oraz w celu ochrony praw autorskich, a także w celach statystycznych, shi.com.pl przetwarza dane Użytkowników, nie będące danymi identyfikującymi. W związku z tym serwis może zbierać informacje dotyczące adresów IP Użytkowników, rodzaju używanych przez nich przeglądarek, typu komputera, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, przeglądanych stron. Nie pobieramy ani nie przetrzymujemy informacji o programach zainstalowanych na komputerach Użytkowników.

4. Do czego mogą zostać użyte dane Użytkowników pobierane automatycznie

Dane te pobierane są automatycznie przez system informacyjny, z którego korzysta shi.com.pl i wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych oraz w procesie optymalizacji i ulepszania funkcjonalności serwisu. Stanowią materiał do analizy i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Nie są powiązane z danymi Użytkowników wskazanymi w pkt. 2, nie służą identyfikacji Użytkowników.

5. Ochrona danych osobowych

W celu ochrony danych Użytkowników stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, które uniemożliwiają dostęp do nich osobom trzecim, zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.)

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych, nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa informacji wysyłanych za pośrednictwem Internetu, sieci cyfrowych innych firm, stron internetowych, urządzeń mobilnych.

6. Pliki cookies

Strona shi.com.pl korzysta z informacji uzyskanych z plików „cookies” w celu poprawiania funkcjonalności witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane za pośrednictwem przeglądarek internetowych na urządzeniach Użytkowników. Umożliwiają przechowanie określonych danych na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie i analizę przez nasz serwis. Pliki cookies zawierają unikatowy numer, czas przechowywania na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu, z którego pochodzą.

Zebrane za pośrednictwem plików cookies informacje wykorzystywane są do odpowiedniego zarządzania witryną i poprawnego wyświetlania treści. Dzięki temu możemy szybciej reagować na uwagi Użytkowników i dostosować funkcjonalność strony do ich oczekiwań. Pliki cookies są również źródłem wiedzy na temat przeglądania treści zawartych na stronie. Umożliwiają tworzenie statystyk przedstawiających sposób korzystania przez Użytkowników z witryn internetowych, co pozwala nam stale ulepszać stronę, którą właśnie odwiedzasz.

Wysyłanie ciasteczek może zostać zablokowane przez Użytkowników w ustawieniach ich przeglądarek internetowych. Informacje o tym jak to zrobić znaleźć można w plikach pomocy przeglądarki. Jednak zablokowanie plików cookies pochodzących z serwisu shi.com.pl może skutkować niepoprawnych działaniem strony lub jej elementów. Zmiany ustawień plików cookies mogą być dokonane w każdej chwili. Jeśli Użytkownik nie zablokuje plików cookies, będą one umieszczane na urządzeniu w celu gromadzenia i pobierania informacji.

7. Udostępnianie danych Użytkowników

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim danych identyfikujących Użytkowników. Dane nieidentyfikujące, nie pozwalające na powiązanie ich z konkretnym Użytkownikiem, mogą być przez nas udostępnione w celach tworzenia statystyk demograficznych, w ramach współpracy z reklamodawcami i partnerami biznesowymi do celów opisanych w pkt 4.

Usługi dostępne w sklepie online Instytutu Swiss Herbal mogą być realizowane przez podmioty zewnętrzne. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany o tożsamości wykonawcy usługi oraz poproszony o zgodę na udostępnienie mu danych.

8. Uzyskiwanie informacji o zgromadzonych danych, modyfikowanie ich i usuwanie

Masz pełen dostęp do gromadzonych przez nas Twoich danych. Możesz:

  • uzyskać informację o tym, jakie Twoje dane zgromadziliśmy
  • zmodyfikować zgromadzone przez nas Twoje dane
  • usunąć gromadzone przez nas Twoje dane

Jeżeli chcesz wykonać któreś z powyższych działań na swoich danych, skontaktuj się z nami – info@shi.com.pl.

9. Czas przetwarzania danych osobowych

Pozyskane od Ciebie dane będą przetwarzane do czasu wycofania Twojej zgody na ich przetwarzanie (podstawa – art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane udostępnione nam przy zawieraniu umowy na sprzedaż towarów lub usług będą przetwarzane przez czas adekwatny do aktualnie wiążących przepisów prawnych oraz warunków umowy, przekładających się na obowiązki rachunkowe i podatkowe oraz ewentualne roszczenia lub inne obowiązki regulowane prawem.

10. Newsletter

Jeśli Użytkownik poprzez formularz na stronie dołączy do listy mailingowej shi.com.pl, będzie otrzymywać emaile z informacjami o dodanych artykułach, aktualizacjach, nowościach itp. Rezygnacja z newslettera możliwa jest w każdej chwili. W tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mailowego lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi newslettera możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. Dane Użytkowników mogą zostać udostępnione tym podmiotom w zakresie i w celu niezbędnym do prowadzenia newslettera, po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

11. Strony powiązane

Na stronie shi.com.pl Użytkownicy mogą znaleźć odnośniki (linki) to innych witryn. shi.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na tych witrynach. Każda z nich może mieć odmienną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

12. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie głównej, a zaktualizowana treść zastąpi dotychczasowy dokument. Dalsze korzystanie ze strony będzie możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Użytkownika zaktualizowanej polityki prywatności.

Korzystanie z tej strony jest jednoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptujesz postanowień niniejszego regulaminu nie korzystaj z tego serwisu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, adresu mailowego lub formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie w zakładce „Kontakt” (https://www.shi.com.pl/kontakt/).

Aktualizacja dokumentu: 25-04-2019