DIAGNOSTYKA

ANALIZA BEHAWIORALNA

OPIS METODY

Analiza behawioralna opiera się na ustandaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania dotyczące życia codziennego, zdolności poznawczych lub nastroju. Na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi możliwe jest określenie stanu neurogospodarki i poznanie przyczyn wielu problemów poznawczych lub emocjonalnych, takich jak zaburzenia koncentracji i nastroju, pogorszenie pamięci czy odczuwanie niepokoju i lęku. Wykorzystywane przez nas testy behawioralne powstały w oparciu o korelacje z metodami neuroobrazowania. Szybką i skuteczną metodą diagnostyczną, nie wymagającą od pacjenta specjalnego przygotowania, a ponadto pozwalają w łatwy sposób poznać źródło dolegliwości i dobrać właściwe metody terapii. Ich wyniki stanowią także wskazówki co do dalszej diagnostyki.

ZASTOSOWANIE

ocena stanu psychicznego i fizycznego

pomoc przy doborze odpowiednich suplementów

ułożenie indywidualnego planu neuroregulacji

identyfikacja zaburzeń funkcjonowania organizmu

wsparcie w leczeniu i profilaktyce chorób

umożliwienie skutecznego samorozwoju

STRD

OPIS METODY

Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna (STRD, Scanning Thermoregulating Diagnostics) pozwala w szybki, nieinwazyjny sposób analizować stan psychiczny i emocjonalny pacjenta. To innowacyjna metoda stworzona jako narzędzie diagnostyczne w procesie neuroregulacji, wsparcie w prewencji schorzeń neurodegeneracyjnych oraz holistyczny system oceny równowagi psychofizycznej organizmu. Polega na mapowaniu mikrokrążenia krwi na powierzchni ciała oraz dynamicznym skanowaniu spadków i wzrostów temperatury w reakcji na bodziec. Zebrane dane są przez analizowane przez dedykowany system komputerowy, a następnie interpretowane przez diagnostę w kontekście oceny kondycji neurofizjologicznej pacjenta.

ZASTOSOWANIE

ocena stanu psychoemocjonalnego

pomoc przy ustaleniu strategii neuroregulacyjnej

dobór optymalnych metod terapeutycznych

identyfikacja predyspozycji i deficytów układu nerwowego

usprawnienie procesu optymalizacji

analiza koherencji psychofizycznej

EEG

OPIS METODY

EEG (elektroencefalografia) to nieinwazyjne, bezbolesne badanie pozwalające odczytać czynność bioelektryczną mózgu, która towarzyszy przesyłaniu impulsów przez neurony. Są one odbierane przez zestaw czujników (elektrod) umieszczanych na głowie pacjenta. Wyniki pozwalają na stworzenie tzw. map mózgu, na których widoczna jest aktywność fal mózgowych w poszczególnych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, zarówno podczas spoczynku, jak i wykonywania różnych zadań. Dzięki analizie rezultatów badania możliwe jest zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości, takich jak np. problemy z koncentracją. EEG stanowi też podstawę do dobrania odpowiedniej formy biofeedbacku i innych terapii.

ZASTOSOWANIE

pomoc przy doborze odpowiednich suplementów

ułożenie indywidualnego planu neuroregulacji

wsparcie w treningu mózgu (EEG biofeedback)

diagnostyka przy terapii zaburzeń snu

diagnostyka innych zaburzeń neurologicznych

terapia neurofeedback

MRI

OPIS METODY

MRI (rezonans magnetyczny, ang. Magnetic Resonance Imaging) to nieinwazyjne badanie pozwalające na dokładne zobrazowanie czynności poszczególnych struktur mózgu. Metoda ta wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek wody znajdujących się w organizmie. Aparat do rezonansu wytwarza pole magnetyczne, które tymczasowo zmienia ich uporządkowanie, a także fale radiowe, które sprawiają, że atomy tych molekuł wysyłają fale o tej samej częstotliwości. Te ostatnie są rejestrowane przez czujniki i pozwalają na stworzenie dokładnego obrazu mózgu. Dzięki temu możliwa jest ocena jego ogólnego stanu, a także diagnostyka licznych schorzeń, w tym udarów, choroby Alzheimera czy innych zaburzeń neurologicznych.

ZASTOSOWANIE

obrazowanie kondycji zdrowotnej mózgu

pomoc przy określeniu przyczyn zaburzeń

przygotowanie anatomicznego modelu neuroregulacji

identyfikacja zaburzeń funkcjonowania OUN

wsparcie w diagnostyce i profilaktyce chorób

weryfikacja założeń planu neuroregulacji