Regulamin sklepu


Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA) za pośrednictwem sklepu internetowego shi.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA) usług drogą elektroniczną.

Definicje

W poniższym Regulaminie stosowane będą następujące definicje:

b) Sprzedawca – Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA), 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, USA, EIN: 37-1829377; email: info@shi.com.pl

a) Sklep Internetowy – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie shi.com.pl

b) Towar – produkty oraz usługi prezentowane na stronie internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem sprzedaży.

c) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

d) Klient/Kupujący – podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może zostać zawarta umowa sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.

e) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towaru.

f) Warunki – warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Odpowiedzialność


Wszystkie informacje na stronie internetowej Sklepu zamieszczamy w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Nie powinny być one traktowane jako porady medyczne, a przed skorzystaniem z naszych produktów oraz usług zaleca się dodatkową konsultację z lekarzem. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie zamieszczonych tu informacji. Informacje te mogą być obarczone błędem, mogą być niedokładne lub niekompletne. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tych informacji w dowolnym momencie.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były jak najlepiej chronione. Nie będą one udostępniane osobom trzecim, poza sytuacjami wskazanymi w przepisach prawa oraz niezbędnymi do realizacji zamówienia. Treść korespondencji mailowej będzie ograniczona do treści związanych z Produktami, zamówieniem oraz naszą witryną.

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i usuwania treści przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej i powiązanych z nią innych kanałów komunikacyjnych, które naruszałyby zasady Regulaminu, byłyby obraźliwe, lub zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby regularnie naruszające te postanowienia mogą zostać zablokowane przez administratora witryny, bez uprzedniego ostrzeżenia.

Może się zdarzyć, że informacje o wybranych adresach mailowych lub numerach IP przechowywanych w bazie danych zostaną wykorzystane do celów konserwacyjnych lub aby poprawić funkcjonowanie naszego serwisu. W toku tych działań dane te będą nadal chronione i nie będą udostępnione osobom trzecim.

Wszelkimi kosztami, które będziemy zmuszeni ponieść w wyniku naruszenia zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie (koszty sądowe, koszty korespondencji, opłaty administracyjne itp.) zostanie obciążona osoba, która dopuściła się tych naruszeń.

Utworzenie konta w Sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie przez nas aktualizacji i informacji o produktach. W tym celu podczas rejestracji konieczne jest podanie aktualnego adresu mailowego.

Prawa autorskie

Treść strony internetowej jest własnością Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA), chyba że na stronie zaznaczono inaczej. Używanie lub kopiowane tych treści dozwolone jest wyłącznie do celów prywatnych, bezpłatnie, z wyraźnym zaznaczeniem, że Swiss Herbal Institute LLC jest właścicielem praw autorskich. Zabrania się używania lub kopiowania tych treści do celów handlowych. Naruszenie praw autorskich, bezprawne wykorzystanie znajdujących się na stronie treści lub znaku towarowego Sklepu, spowoduje wejście na drogę postępowania sądowego.

Linki do stron internetowych

 1. Dla wygody użytkowników możemy umieścić na stronie Sklepu linki do stron internetowych innych firm, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za działanie oraz treści znajdujące się na tych stronach.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania linków do strony Sklepu umieszczonych na innych witrynach. Uzyskanie zgody na umieszczenie na witrynie linku do strony naszego Sklepu nie oznacza zgody na posługiwanie się naszym znakiem towarowych, logiem lub nazwą, ani na działanie w imieniu Sklepu.

Pliki cookies

Ta strona używa plików cookies do przechowywania informacji na komputerach użytkowników. Przeglądanie tej strony jest jednoznaczne z wyrażeniem na to zgody.

Dyskretne opakowanie

Wszystkie nadawane przez nas przesyłki pakowane w sposób uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację zawartości przesyłki przez osoby postronne. Na opakowaniu podawane są wyłącznie dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy.

Zakupy i składanie zamówień

 1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami końcowymi dla klienta detalicznego. Ceny te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Ceny mogą być zmodyfikowane o odpowiedni rabat, naliczany po wprowadzeniu przez kupującego kodu rabatowego. W przypadku zakupu towaru, ceną wiążącą, jest cena z chwili złożenia zamówienia.
 2. Koszty wysyłki i opakowania podawane są oddzielne. W przypadku zamówień specjalnych koszty te będą ustalane indywidualnie.
 3. Zamówienia można dokonać poprzez formularz zamówienia w Sklepie. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie nam swoich danych osobowych, które są niezbędne do złożenia zamówienia. Dane te są przez nas chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim, poza zakresem niezbędnym do realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie wymagane dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku braku jakichkolwiek z tych danych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźniania w realizacji zamówienia.
 5. Potwierdzenie zamówienia nastąpi po weryfikacji płatności przez Sprzedającego. Zamówienia realizowane są w dniach od poniedziałku do piątku.
 6. W przypadku zakupu towaru będącego produktem, wysyłka zamówienia nastąpi w czasie do 5 dni roboczych.
 7. W przypadku zakupu towaru będącego usługą zdalną, realizacja usługi nastąpi w czasie do 10 dni roboczych.
 8. Kupujący składając w sklepie shi.com.pl zamówienie na towar będący usługą, zgadza się na świadczenie tej usługi przez partnera Swiss Herbal Institute LLC. Lista partnerów świadczących poszczególne usługi zdalne znajduje się w sekcji “Partnerzy realizujący usługi” niniejszego Regulaminu.
 9. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią oraz stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów dodanych do koszyka. Umowa sprzedaży zawierana jest w oparciu o przedstawione w Regulaminie warunki, które stanowią jej integralną część. Zgoda na zmianę warunków musi być wyrażona na piśmie i zostać potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy oraz przez Kupującego.
 10. W przypadku błędów powstałych w trakcie składania zamówienia (np. przyczyny techniczne, podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego), nieleżących po stronie Sprzedającego, zastrzega on sobie prawo do odrzucenia zamówienia.
 11. Podane w trakcie składania zamówienia dane osobowe są przez nas chronione i zostaną wykorzystane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane te, w szczególności adres mailowy, mogą zostać przez nas użyte do przesyłania informacji marketingowych oraz informacji o naszych produktach i nowościach w Sklepie.
 12. Do każdego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży. Na życzenie Kupującego możliwe jest wystawienie faktury VAT.

Partnerzy realizujący usługi

List partnerów realizujących usługi:

 • Konsultacje Neurofizjologiczne – NEURO NUTRITION Sp. z o.o., ul. Immanuela Kanta 15, 10-691 Olsztyn, Polska
 • Konsultacje Dietetyczne – NEURO NUTRITION Sp. z o.o., ul. Immanuela Kanta 15, 10-691 Olsztyn, Polska

Płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • przelew bankowy,
 • płatności elektroniczne Tpay.com,
 • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze
 • PayPal


W przypadku wyboru innej formy płatności niż: „przy odbiorze” zapłaty ceny zakupionych produktów wraz z kosztami dostawy należy dokonać przed wysyłką towaru, na jeden z dostępnych sposobów płatności.

Wysyłka zakupionego towaru nastąpi po zaakceptowaniu płatności przez Sprzedającego.

Dostawa

 1. Realizujemy zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej i poza jej granicami.
 2. Koszty oraz sposoby dostawy wskazane są w toku składania zamówienia.
 3. Podany przez nas czas dostawy jest szacunkowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub uszkodzenie przesyłki w czasie transportu. W przypadku nieotrzymania zamówienia w ciągu 14 dni, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę, kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego info@shi.com.pl, aby mogły zostać podjęte odpowiednie kroki w stosunku do firmy spedycyjnej. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki należy to zgłosić kurierowi lub osobie doręczającej, która powinna spisać odpowiedni protokół.
 4. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru.

Zwrot/wymiana

 1. Produkty zakupione w Sklepie mogą zostać zwrócone lub wymienione w ciągu 30 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru, bez podania przyczyny. Oświadczenie o zwrocie należy przesłać na adres mailowy: info@shi.com.pl we wskazanym terminie, a następnie odesłać zakupione produkty na adres wskazany w korespondencji mailowej dotyczącej zwrotu.
 2. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym opakowaniu. Koszty zwrotu pokrywa Kupujący, chyba, że zwrot jest następstwem błędu Sprzedającego. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupionych produktów nie później niż 14 dni od otrzymania zwrotu, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w punktach 1 i 2.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Anulowanie zamówienia

 1. Kupujący ma prawo anulować zamówienie w ciągu 30 dni od jego złożenia. Jeśli w międzyczasie zamówienie zostało wysłane, Kupujący powinien na swój koszt zwrócić zakupione produkty, zgodnie z warunkami określonymi w akapicie „Zwroty”

Własność

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru zamówienia. Z chwilą gdy kupujący wyraził zgodę na odbiór Towaru, przejmuje on wszelkie prawa oraz zobowiązania z tym Towarem związane.
 2. Sprzedawca pozostaje właścicielem Towaru do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej kwoty zakupu obejmującej koszt Towaru oraz wysyłki.
 3. Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wynikające z odpowiedniego przechowywania i stosowania produktów, których jest właścicielem.
 4. Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży zakupionego Towaru bez uprzedniego porozumienia z właścicielem marki – Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA).

Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedawca gwarantuje zgodność zamówionych w Sklepie produktów z opisem podanym na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie zauważone przez Kupującego wady zakupionych produktów powinien on niezwłocznie zgłosić za pośrednictwem adresu mailowego: info@shi.com.pl. Reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane bezzwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zgłoszeniu wady przez Kupującego, Sprzedawca ustali z nim warunki zwrotu lub wymiany niepełnowartościowego Towaru. Koszta przesyłki ponosi Sprzedawca na ustalonych w korespondencji warunkach.

Naruszenie warunków Regulaminu

 1. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie związane z naruszeniem niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: info@shi.com.pl
 2. W przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych, czy niezrealizowania płatności, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez uprzedzenia.

Postanowienia ogólne

 1. Zawarcie umowy sprzedaży jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osobę trzecią. Przeniesienie praw i obowiązków Kupującego wynikających z umowy na osobę trzecią, wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 3. Znaki graficzne, nazwy produktów, materiały marketingowe i informacyjne, opakowania, grafiki umieszczone na opakowaniach oraz receptury produktów są chronione prawami autorskimi i zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania i używania.
 4. Wszelkie spory wynikające z zawarcia umowy sprzedaży będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze mediacji. Jeśli okaże się ona bezskuteczna, spór będzie rozstrzygany sądowo, zgodnie z prawem UK.
 5. Administratorem danych osobowych jest spółka Swiss Herbal Institute LLC z siedzibą w Lewes (USA).
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Wielkiej Brytanii.